Думата „дублет“ идва от френски и в езикознанието означава всяка от двете (или повече) разновидности (варианти) на дадена езикова единица. Днес ще подберем дублетни форми при изписването на някои думи – тоест такива, които са приети от книжовната норма в своите (най-често) два варианта.

1. обеци – обици

2. йезуит – езуит

3. омърлушвам (се) – умърлушвам (се)

4. омиротворявам - умиротворявам

5. повествование – повествувание

6. повествовател – повествувател

7. съществование – съществувание

8. заинтересован - заинтересуван

9. възпоменание – възпоминание

10. реторика – риторика

11. реторичен въпрос – риторичен въпрос

12. постелка – постилка

13. наслов - надслов

14. чемшир – чимшир

15. овци – овце

16. свине – свини

17. воин – войн

18. боботя – буботя

19. мях – мех

20. невяста – невеста

21. прибегна – прибягна

22. един и същ – един и същи

23. злъч – жлъч

24. запетая – запетайка

25. поред – подред

26. рамена – рамене

27. колена – колене

28. крила – криле

29. дезинфектирам – дезинфекцирам

30. екстроверт – екстраверт