- Бабо, обаждам се да те питам как си.

- Ами питай!

- Как си?

- Не питай!