сп. Мениджър Мениджър.NEWS Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Природа

Резултатите от изследването са получени след анализ на данни от 48 млн. души от Англия. Оказва се, че тези, които живеят по-близо до морския бряг, са се радвали на по-добро здраве през изминалата една година в сравнение с тези, които живеят в близост до парк и други зелени площи.

Източник: FooTToo / Shutterstock

Природа

Възстановяването на големи популации на месоядни животни би "повишило устойчивостта на екосистемите не само за гигантски панди, но и за други диви видове", казват учените. Снимка: Hung Chung Chih / Shutterstock

Природа

Медицина

Проучването е извършено върху 36 макаци резус и 50 хамстера. Положителни резултати от изследване при животни не дават гаранция за успех и при хората. Източник: kittipong053 / Shutterstock

Медицина

С помощта на скенерни изображения с висока разделителна способност и микроскопско изследване учените потвърждават, че става дума за тумор, а не за зараснала фрактура, както се е предполагало досега. Тумор на 76 млн. години. Източник: Elenarts / Shutterstock

Медицина