Разгледайте внимателно илюстрацията по-горе и изберете кое семейство според вас не е реално.

Не мислете прекалено дълго, следвайте интуицията си.

Когато приключите, прелистете на следващата страница, за да видите дали сте предположили правилно и съответно - за да научите нещо интересно за себе си.