Защита на личните данни

МИТ Прес ООД, наричано по-долу „Издателството", уважава конфиденциалността на въведената от Вас информация и се ангажира да гарантира нейната неприкосновеност.

МИТ Прес не гарантира за защитата на вашите лични данни на други интернет сайтове, до които достигате чрез препратки от www.obekti.bg - те може да имат друга политика за защита на личните данни. Препоръчително е да се запознаете с нея допълнително.

Събиране и използване на лични данни

МИТ Прес събира лични данни за потребителите, посредством регистрационната форма и попълнените заявки за покупка. Издателството гарантира, че няма да използва тази информация във Ваша вреда и няма да допусне нейното предоставяне на трети лица, извън необходимото за осъществяването на плащането и доставката на продуктите, освен в случаите, когато:

  1. е получил изричното Ви съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, при спазване на законово установените процедури;
  3. в други предвидени в закона случаи.

Събраната от МИТ Прес информация се използва единствено за следните цели:

  1. Реализиране на направената от вас поръчка - осъществяване на плащане и доставка;
  2. Предлагане на нови стоки и/ или услуги (безплатни или платени), които МИТ Прес пуска на пазара (ако изрично при регистрацията сте се съгласили да получавате подобна информация);
  3. Предлагане на актуални промоции на издателството (ако изрично при регистрацията сте се съгласили да получавате подобна информация);
  4. Предлагане на актуални промоции, нови продукти и/ или услуги, които партньори на МИТ Прес пускат на пазара (ако изрично при регистрацията сте се съгласили да получавате подобна информация).

МИТ Прес може да използва събраната информация още за:

  1. Провеждане на вътрешни проучвания с цел по-добро обслужване на своите клиенти;
  2. Да изготвя вътрешни статистики;
  3. Да предоставя статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/ или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове.

Подобни проучвания ще бъдат предоставяни като агрегирана и анонимна информация, която при никакви обстоятелства и/ или каквито и да било условия не разкрива лични данни за индивидуални потребители.

Възможност за избор

Регистрацията на сайта Ви дава възможност за избор, що се касае до комуникацията между Вас и Издателството.

Ако желаете да бъдете информирани относно нови продукти и/ или услуги, актуални промоции, както и за функционални или технически промени в сайта, трябва да отбележите съответната опция в регистрационната форма или да се абонирате за електронния бюлетин на издателството.

Имате също възможност да изберете дали да получавате промоционална информация от партньори на МИТ Прес. В такъв случай, моля отбележете съответната опция в регистрационната форма.

Отписване

Ако не желаете да получавате промоционална информация от МИТ Прес или от партньори на издателството, може да уведомите издателството във всеки един момент на адрес: contacts@manager.bg.

Актуализиране на информацията в "Профил"

За нас е важно да разполагаме с пълна, вярна и актуална информация за Вас, с оглед избягването на каквито и да било недоразумения и проблеми, свързани с доставките на поръчаните от Вас продукти и/ или услуги или да пропуснете кореспонденция, която е важна за Вас като клиент на издателството.

В тази връзка, моля актуализирайте, когато е необходимо, информацията в своя профил на сайта, както и предпочитанията си, що се отнася до комуникацията между вас и издателството.