Изследователи от Кеймбриджкия университет откриват връзка, която подсказва, че литият би могъл да намали риска от развиването на деменция. Те провеждат ретроспективен анализ на здравните досиета на близо 30 000 пациенти от Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust. Всички са на над 50-годишна възраст и са имали достъп до услугите за психично здраве на NHS в периода 2005-2019.

Анализът показва, че пациентите, които са приемали литий, са изложени на по-нисък риск от развиването на деменция в сравнение с тези, които не са (макар че общият брой на първите е малък).

Откритията на учените са публикувани в научното издание PLoS Medicine. Според тях литият би могъл да се използва като потенциално превантивно лечение на деменцията. Не е изключено за в бъдеще да се проведат по-големи рандомизирани контролирани изпитвания по темата.

На Запад деменцията е водеща причина за смърт при възрастните. Уви, на този етап не съществуват превантивни лечения. Над 55 млн. души по цял свят страдат от деменция, като болестта на Алцхаймер е най-честата ѝ форма.

„Броят на хората с деменция продължава да нараства, което оказва огромен натиск върху здравните системи – казва д-р Шанкуан Чен от катедрата по психиатрия към Кеймбриджкия университет и водещ автор на изследването. – Изчислено е, че ако запазим началото на деменция само с 5 години, можем да намалим нейното разпространение и икономическо въздействие с до 40 процента.“

Предишни изследвания предлагат лития като потенциално лечение при онези, които вече са диагностицирани с деменция или ранно когнитивно увреждане. Не е ясно обаче дали той може да забави или дори да предотврати развиването на деменцията, тъй като тези изследвания са сравнително ограничени.

Литият е стабилизатор на настроението, който обикновено се предписва при състояния като биполярно разстройство и депресия. „Смята се, че биполярното разстройство и депресията излагат хората на по-висок риск от развиването на депресия. Ето защо ние трябваше да вземем предвид и това по време на нашия анализ“, казва Чен.

Чен и колегите му анализират данните на пациенти, които в периода 2005-2019 г. са прибягвали до услугите за психично здраве на NHS. Пациентите (на възраст над 50 години) са били прегледани допълнително най-малко още веднъж. Преди това не са били диагностицирани нито с деменция, нито с умерено когнитивно увреждане.

От общо 29 618 души общо 548 са лекувани с литий, а не 29 070 – не. Средната им възраст е под 74 г. и приблизително 40 % са мъже.

От групата, получавала литий, 53-а души (или 9,7 %) са диагностицирани с деменция. При хората, които не са, бройката е 3244 (или 11,2 %).

След като се отчитат фактори като пушене, прием на други лекарства и други физически и психически заболявания, специалистите достигат до заключението, че литият се асоциира с по-нисък риск от развиването на депресия (както при краткосрочното, така и при дългосрочното му приемане). Тъй като общият брой на пациентите, приемащи литий, е сравнително малък (и в случая не става дума за наблюдателно изследване), ще бъдат необходими по-големи клинични изпитвания, за да можем да потвърди, че литият действително може да се използва като потенциално лечение срещу деменция.

Източник: Medical Xpress