Винаги е добра идея да поддържате мозъка си активен. Според ново проучване обаче четенето, писането на писма и играенето на игри с карти или пъзели на по-късен етап от живота може да забави появата на деменцията с цели 5 години. То е публикувано на 14 юли тази година в онлайн изданието на Neurology, медицинският журнал на Американската академия по неврология.

„Добрите новини са, че никога не е твърде късно да се захванете с евтините и достъпни дейности, които разгледахме в нашето проучване – казва докторантът Робърт С. Уилсън от медицинския център „Ръш“ в Чикаго. – Нашите открития показват, че ако може да е полезно да се захванете с тези неща дори и да сте на 80, ако искате да забавите настъпването на деменция, която е следствие от болестта на Алцхаймер“.

Проучването разглежда 1978 души на средна възраст 80 г., които в началото на изследването не са имали деменция. Хората са били наблюдавани в рамките на период от 7 години. За да определят дали са развили деменция, учените са били преглеждани ежегодно и са правели различни когнитивни тестове.

Когато проучването започва, хората са оценили до каква степен се занимава със седем конкретни дейности по скала от 1 до 5. Отговаряли са на въпроси от типа на „Колко често сте чели книги през последната година? И „Колко често сте играли на игри като китайски шах, бордови игри, карти или пъзели през последната година?“

Участниците отговарят и на въпроси, свързани със своята когнитивна активност в различни фази от своя живот (детство, зрялост и средна възраст).

Впоследствие изследователите осредняват отговорите на всеки един от участниците, като в случая 1 означава „веднъж в годината или по-малко“, а 5 – „всеки ден или почти всеки ден“. Хората в групата с висока когнитивна активност получават средно 4, което означава, че се занимават с подобни дейности няколко пъти седмично, докато тези с ниска когнитивна активност – 2,1, което означава, че четат книги или играят на различни игри няколко пъти в годината.

По време на контролните прегледи в рамките на проучването 457 души на средна възраст 89 г. са били диагностицирани с деменция, която е следствие от Алцхаймер. Хората с най-високи нива на активност са развили деменция средно на 94-годишна възраст. Хората с най-ниска когнитивна активност пък развиват деменция средно на 89-годишна възраст. Т.е. наблюдава се разлика от 5 години. Резултатите са били сходни и в случаите, когато изследователите са отчели и други фактори, увеличаващи риска от деменция, включително ниво на образование и пол.

За да проверят идеята как ниската когнитивна активност може да е ранен признак на деменция (а не обратното), изследователите проучват мозъците на 659 души, които умират по време на изследването. Целта им е да открият маркери на Алцхаймер в мозъчната тъкан, като например залежи на амилоиди и тау-протеини. Те обаче не откриват връзка между степента им на активност в когнитивно отношение и маркерите на Алцхаймер и други подобни заболявания, свързани с мозъка.

„Нашето проучване показва, че хората, които участват по-често в когнитивно стимулиращи активности, може да забавят развитието на деменция – казва Уилсън. – Важно е да се отбележи, че след като взехме предвид нивото на когнитивна активност в по-късен етап от живота, се оказа, че образованието и когнитивната активност в ранните етапи не са свързани с възрастта, на която човек развива деменция, която е следствие от Алцхаймер. Нашето изследване подсказва, че връзката между когнитивната активност и възрастта, на която човек развива деменция, зависи основно от нещата, които човек прави в по-късен етап от живота си.“

Също така трябва да допълним, че изследването е сравнително ограничено, тъй като е съсредоточено предимно върху бели хора с високи нива на образование. Ще бъдат необходими още проучвания, за да разберем дали направените констатации се отнасят до цялото население.

Източник: Medical Xpress