Според нов мащабен анализ неврологичните заболявания вече са изпреварили сърдечносъдовите като водеща причина за влошено здраве и инвалидност в световен мащаб.

Като използват данни от изданието за 2021 г. на изследването "Глобална тежест на заболяванията, нараняванията и рисковите фактори" (GBD), изследователите проучват въздействието на 37 различни неврологични заболявания - включително инсулт, болест на Алцхаймер и менингит - върху лошото здраве, инвалидността и преждевременната смъртност в целия свят.

Това се измерва в т.нар. години живот, коригирани с инвалидността (DALY), или колко години здравословен живот са загубени в резултат на неврологичните заболявания. Изследователите установяват, че между 1990 г. и 2021 г. броят на DALYs в световен мащаб, причинени от неврологични състояния, се е увеличил с 18%, от около 375 милиона на 443 милиона.

Те откриват също така, че през 2021 г. броят на хората, които са имали проблеми с нервната система, е достигнал 3,4 милиарда, като сред основните причинители са инсулт, неонатална енцефалопатия (вид мозъчно увреждане, което се среща при бебетата), увреждане на нервите вследствие на диабет и епилепсия.

Констатациите показват, че неврологичните заболявания са по-тежки, отколкото се е смятало досега, и че сега те са най-големият фактор за влошаване на здравето в световен мащаб. Авторите на проучването обясняват това увеличение с нарастващото и застаряващо население, както и с повишените рискове, свързани с околната среда, метаболизма и начина на живот.

Сред лошите новини има и една добра: ако оставим настрана увеличаващото се и застаряващо население, DALY и смъртните случаи всъщност са намалели от 1990 г. насам, което според изследователите се дължи на по-добрата информираност, превенция и ваксиниране.

Въпреки това данните все още показват нарастваща тежест като цяло, но изследователите също така определят някои от основните начини за справяне с кризата.

Например въпреки че поради количеството и качеството на данните е било трудно да се получи пълна картина на въздействието в страните с ниски и средни доходи, проучването показва, че тези страни поемат основната тежест на увеличението.

"Загубата на здравето на нервната система се отразява непропорционално на много от най-бедните страни, отчасти поради по-голямото разпространение на заболявания, засягащи новородените и децата под 5 години, особено усложненията при раждане и инфекциите", казва в изявление съавторът д-р Тарун Дуа, ръководител на отдела за мозъчно здраве на Световната здравна организация (СЗО). "Подобрената преживяемост на новородените е довела до увеличаване на дългосрочните увреждания, а ограниченият достъп до услуги за лечение и рехабилитация допринася за много по-високия дял на смъртните случаи в тези страни."

Изследователите също така предлагат превенцията да бъде основен приоритет. "Тъй като за много неврологични заболявания няма лечение, а достъпът до медицински грижи често е ограничен, разбирането на модифицируемите рискови фактори и на потенциално предотвратимата тежест на неврологичните заболявания е от съществено значение, за да се помогне за ограничаване на тази глобална здравна криза", заяви съавторът д-р Катрин Зеер, специалист по психично здраве в отдела за мозъчно здраве на СЗО.

Начинът, по който здравните организации и създателите на политики подхождат към този проблем, вероятно ще бъде сложен - неврологичните състояния са разнообразни и това, което работи при едни, може да не върши работа при други, като дори не се вземат предвид потенциалните социални, културни и икономически бариери.

Водещият автор д-р Джейми Щайнмец заключава: "Състоянията на нервната система включват инфекциозни и пренасяни от вектори заболявания и наранявания, както и незаразни заболявания и наранявания, които изискват различни стратегии за превенция и лечение през целия живот."

"Надяваме се, че нашите констатации могат да помогнат на създателите на политики да разберат по-обстойно въздействието на неврологичните състояния както върху възрастните, така и върху децата, за да се информират за по-целенасочени интервенции в отделните държави, както и да насочат продължаващите усилия за повишаване на осведомеността и застъпничество по целия свят."

Изследването е публикувано в The Lancet Neurology.

Източник: IFLScience