Проучване, проведено сред близо 8000 души, установи, че притежаването на домашен любимец може да предпази от умствено изоставане, което може да предвещава деменция при самотно живеещи възрастни хора.

Резултатите от мащабното проучване в Обединеното кралство допълват съществуващите данни от САЩ, че притежаването на домашен любимец може да помогне за предпазване от последиците от стареенето на мозъка при възрастни на възраст над 65 години, които живеят сами.

Самотата и деменцията са два нарастващи глобални проблема. Смята се, че броят на хората с деменция в света ще се увеличи от 57 милиона през 2019 г. до около 130-175 милиона през 2050 г.

Самотата също се увеличава в световен мащаб и е свързана с по-голям риск от развитие на деменция в по-напреднала възраст.

Въпреки това хората могат да бъдат социално изолирани, без да се чувстват самотни, и дори е известно, че липсата на социално взаимодействие променя структурата на мозъка и оказва влияние върху здравето и благосъстоянието по други начини.

За по-възрастните хора, които може да не са в състояние да излизат извън дома си, притежаването на домашен любимец може да им осигури структура на дните и общуване, което може да ги поддържа по-активни физически, разговорливи или свързани със съседите, отколкото онези, живеещи сами без домашни любимци.

Много от нас може да са почувствали приповдигнато настроение по време на пандемията благодарение на любимите си домашни любимци. Има редица изследвания, които показват, че животните от всякакъв вид могат да ни накарат да се чувстваме по-свързани.

Но степента, до която притежаването на домашни любимци може да противодейства на понижаването на умствените способности, свързани с възрастните хора, които живеят сами, не е толкова изследвана.

За да го проучат, Янчжи Ли, изследовател в областта на общественото здраве в университета "Сун Ятсен" в Китай, и колегите му анализират данни за 7945 души от English Longitudinal Study of Aging (ELSA) - проучване на стареенето на жители на Обединеното кралство над 50-годишна възраст, което продължава и в момента.

Информацията за притежанието на домашни любимци е събрана за първи път в петата вълна на проучването, между юни 2010 г. и юли 2011 г., а изследователите проследяват резултатите на хората по отношение на когнитивните функции до юли 2019 г., деветата и последно приключила фаза на ELSA.

В сравнение с хората, живеещи изцяло самостоятелно, онези, живеещи само с домашните си любимци, са имали по-бавни темпове на влошаване на когнитивните функции в три ключови области: вербално познание, вербална памет и вербална плавност.

Домашните любимци не са имали значение за възрастните хора, живеещи с други хора. Сред собствениците на домашни любимци, които живеят сами, обаче притежанието на домашни любимци "напълно компенсира" известните ефекти от самотния живот върху вербалната памет и плавността, установяват Ли и колегите му.

"Нашите резултати предоставят по-силни доказателства и по-нюансиран поглед върху ползите от притежаването на домашни любимци върху вербалната памет и вербалната плавност сред възрастните хора, живеещи сами", пишат изследователите в своята статия.

Въпреки това те също така признават, че познанието не се изчерпва само с обработката, разбирането и запомнянето на думи и плавното говорене.

Вниманието, разсъжденията, скоростта на обработка, епизодичната памет и точността са аспекти на когнитивните функции, които биха могли да бъдат оценени в бъдещи проучвания с възрастни хора, включително със собственици на домашни любимци и такива, които не притежават животни.

Участниците в проучването са били предимно бели, така че са необходими повече изследвания, включващи хора от други етноси, за да се види дали тези групи имат същата полза от притежаването на домашен любимец.

Проучването ELSA също така не е отчело от колко време хората са собственици на домашни любимци, така че е трудно да се каже дали въвеждането на нов космат, пернат или може би люспест приятел може да забави умствения упадък по същия начин, както би могъл да го направи дългогодишен домашен спътник.

Разбира се, както при всяко наблюдение, резултатите от това изследване само предполагат връзка между притежанието на домашни любимци и мозъчната функция и не предоставят преки доказателства, каквито биха предоставили клиничните проучвания.

"Ако рандомизираните клинични проучвания потвърдят нашите резултати, притежаването на домашни любимци може да помогне за забавяне на когнитивния упадък и предотвратяване на деменцията", заключава екипът.

Изследването е публикувано в JAMA Network Open.

Източник: Science Alert