Канелата - тази добре позната ароматна подправка, която мнозина от нас използват за печене на сладкиши и приготвяне на солени ястия - се получава от вътрешната кора на цейлонското канеленото дърво. Това са вечнозелени дървета, които се срещат в Хималаите и други планински райони, както и в тропическите и други гори в Южен Китай, Индия и Югоизточна Азия.

В допълнение към уникалния си вкус канелата може да има и други полезни свойства за хората. Например проучвания сочат, че тя има противовъзпалителни, антиоксидантни и противоракови свойства, а също така може да подсили имунната система.

Някои трудове показват също, че нейните биоактивни съединения могат да стимулират мозъчните функции, особено паметта и ученето. И все пак валидността на тези открития все още не е установена със сигурност.

Екип от изследователи от Университета по медицински науки в Бирджанд, Иран, наскоро направи преглед на няколко предишни проучвания, изследващи въздействието на канелата върху когнитивните функции. Техният анализ, изложен в Nutritional Neuroscience, подчертава потенциалната стойност на канелата за предотвратяване или намаляване на нарушенията на паметта или ученето.

"Целта на това проучване е да се направи систематичен преглед на проучванията и да потърси връзката между канелата и нейните ключови компоненти в паметта и ученето", пишат в статията си Самане Нахаи, Алиреза Кошки и техните колеги. "Две хиляди шестстотин и пет проучвания бяха събрани от различни бази данни през септември 2021 г. и преминаха през изследване за допустимост. Четиридесет проучвания отговаряха на нашите критерии и бяха включени в този систематичен преглед".

Нахаи, Кошки и колегите им прегледали стотици проучвания, съхранявани в няколко онлайн бази данни за изследвания, включително PubMed, Scopus, Google Scholar и Web of Science. След това стеснили анализа си до 40 от тези проучвания - тези, които са били най-подходящи за интересуващата ги тема.

Сред тези 40 проучвания 33 са проведени in vivo (т.е. изследване на реални живи организми, като хора, гризачи или други животни). Пет от тях са проведени in vitro (т.е. извън живи организми, например чрез анализ на клетки или постмортална тъкан), а две са клинични проучвания (т.е. с медицински пациенти).

Изследователите извличат данни, отнасящи се до всички тези проучвания, включително техния автор, година на публикуване, използвано съединение или вид канела, изследвана популация и размери на извадките, използвани дози канела или нейни биоактивни компоненти, пол и възраст на участниците, продължителност и метод на консумация, както и получени резултати. След това те оценяват качеството и надеждността на проучванията, като разглеждат техния дизайн, размер на извадката, критериите за включване и други методологични аспекти.

Накрая те анализират и сравняват резултатите от 40-те избрани от тях подходящи статии. Като цяло повечето от проучванията, които разглеждат, показват, че канелата може да повлияе положително както на паметта, така и на когнитивните функции.

"Проучванията in vivo показаха, че употребата на канела или нейните компоненти, като евгенол, канелен алдехид и канелена киселина, може да промени положително когнитивната функция", пишат учените в статията си. "Проучванията in vitro също така показват, че добавянето на канела или канелен алдехид към клетъчна среда може да намали агрегацията на тау, амилоид β и да увеличи жизнеспособността на клетките."

От двете клинични проучвания, анализирани от изследователите, едното е проведено върху юноши, а другото - върху възрастни с преддиабетно състояние, които са на възраст 60 години или по-млади. При първото проучване юношите са били помолени да дъвчат дъвка с канела, а при второто участниците са изяли 2 г канела върху бял хляб.

Проучването върху подрастващите дава положителни резултати, които сочат, че дъвченето на дъвка с канела подобрява функциите на паметта и намалява тревожността. За разлика от това, клиничното проучване върху възрастни с преддиабетно състояние не установява значителни промени в когнитивните функции след консумацията на канела.

"Повечето проучвания съобщават, че канелата може да бъде полезна за предотвратяване и намаляване на нарушенията на когнитивните функции", пишат изследователите в своя документ. "Тя може да се използва като помощно средство при лечението на свързаните с нея заболявания. Въпреки това е необходимо да се направят повече проучвания по този въпрос."

Като цяло статията със систематичен преглед на Нахаи, Кошки и техните колеги предполага, че канелата и някои от нейните активни компоненти биха могли да имат положителен ефект върху функционирането на човешкия мозък, като подобряват паметта и ученето. В бъдеще този преглед би могъл да вдъхнови други екипи от изследователи да проучат допълнително въздействието на канелата върху мозъка, което потенциално би могло да насърчи използването ѝ за запазване на мозъчните функции и забавяне на когнитивните увреждания.

Източник: Medical Xpress