- Оти ревеш, ма?

- Нашите ми недават да се омъжа за теб!

- Глей, па таа, шашавата! Я ша си намера друга, ма! Не бой са!