- Мамо, тате, това е Ганка, тя ще живее у нас!

- Дълго ли?

- До сутринта!