Утрото след първата брачна нощ.

Жената:

-Ще направиш ли кафе или и това не можеш?