Думата „дублет“ идва от френски и в езикознанието означава всяка от двете (или повече) разновидности (варианти) на дадена езикова единица. Днес ще подберем дублетни форми при изписването на някои думи – тоест такива, които са приети от книжовната норма в своите (най-често) два варианта.

1. вземам - взимам

2. жокер – джокер

3. стряха – стреха

4. хазаин – хазяин

5. обед – обяд

6. следобед – следобяд

7. тук – тука

8. мен- мене

9. теб – тебе

10. стъбло – стебло

11. пръв – първи

12. няколкократен – неколкократен

13. да закопчая – да закопчея

14. черква – църква

15. знам – зная

16. домошар – домашар

17. граматичен – граматически

18. тълкование – тълкувание

19. зрелост – зрялост

20. преспа – пряспа

21. кресна – крясна

22. делът – дялът

23. няколкомесечен – неколкомесечен

24. убягна – убегна

25. омесвам – умесвам

26. отъпча – утъпча

27. омалея – умалея

28. омилостивявам – умилостивявам

29. дремвам – дрямвам

30. пеш – пеша