Японски учени са установили, че кучетата отлично умеят да преценяват нас, хората. „Кучетата притежават много по-фина социална интелигентност, отколкото предполагаме - твърди ръководителката на изследването Акико Такаока от университета в Киото. – Тази социална интелигентност се е развила селективно в дългата им история на живот с хората“.

Кучетата не се оставят да ги водят за носа

Изводите на учените се основават на експеримент, проведен с 34 кучета. За да проверят тезата си, че четириногите винаги тръгват в посоката, указана от човека, един доброволец първо им показвал паничка, пълна с кучешка храна, а после - празна. Накрая доброволецът отново им посочвал пълната паничка. Но кучетата вече не реагирали, понеже били разбрали, че втория път са ги "пратили за зелен хайвер". Едва когато доброволецът бил заменен с нов, те последвали указанието.

Следователно участващите в експеримента четириноги недвусмислено наказали опита да бъдат заблудени и снели доверието си от човека, който ги е измамил.  

Учени от Виенския университет провели подобен експеримент с доста по-голям брой кучета (260), постигайки същия резултат. Освен това новото изследване показало, че за разлика от човешките малки деца, кучетата познават кога някой ги лъже.