Застрашени от изчезване са 41 процента от земноводните животни заради унищожаване на местообитанията им, болести и изменението на климата, предадоха Ройтерс и АФП, като цитираха проучване.

Изводите са от нова глобална оценка, представена от природозащитници за 8011 вида земноводни - гръбначни животни, които обитават както водни, така и сухоземни места. 

Положението в света е още по-тежко, отколкото при първата подобна оценка през 2004 г., когато 39 % от земноводните животни са сред застрашените видове, сочат актуализираните данни.

Човешката дейност и климатичните промени са нарушили деликатния баланс на нашата планета в ущърб на флората и фауната, пише БТА. Земноводните са в най-лошо състояние сред гръбначните животни, като 27 процента от бозайниците, 21 на сто от влечугите и 13 процента от птиците са застрашени от изчезване според отделни оценки.

Оценката на земноводните се основава на сътрудничество на повече от 1000 световни експерти. Установяването на вид, който е застрашен от изчезване, означава, че е оценен като "критично застрашен", "застрашен" или "уязвим" в т.нар. "червена книга" на Международния съюз за опазване на природата - световната организация, която прави оценка на риска от изчезване на дивата природа.

"В най-голямата си част идентифицирането на защитени зони и планирането на опазването на видове е насочено към нуждите на бозайниците и птици. Земноводните са изпуснати от контрол", казва Дженифър Людке от базираната в Тексас глобална организация с нестопанска цел "Re:wild", координатор на групата от специалисти, изследващи земноводните към Международния съюз за опазване на природата и водещ автор на проучването.

Земноводните се появяват за първи път преди повече от 300 милиона години. Днес съществуват три разреда земноводни: опашати (саламандри и тритони), като 60% от тях са застрашени от изчезване; безопашати (жаби) - 39 % са в опасност; и безкраки  - 16 %. От 2004 г. насам 306 вида са се приближили към изчезване, сочи проучването.

"Това, от което се нуждаем сега, е глобално движение, което да катализира възстановяването на земноводните по света", казва природозащитникът от "Re:wild" Келси Нийм, съавтор на проучването.

Изследователите идентифицират четири вида земноводни - жаба от Австралия, жаба от Гватемала, саламандър от Гватемала и жаба от Коста Рика, които са изчезнали от 2004 г. насам. Освен това те посочват 185 вида като "вероятно изчезнали", без известна оцеляла популация.

Унищожаването на местообитанията и деградацията, причинени най-вече от животни земеделието и земеделските култури, остава най-често срещаната опасност, като засяга 93 процента от застрашените видове земноводни. Все по-голяма част от видовете са застрашени от болести и от климатичните промени, установяват изследователите.

"Земноводните са особено чувствителни към промените в заобикалящата ги среда, отчасти защото дишат през кожата си", обяснява Нийм. 

"Така че последиците от изменението на климата - повишена честота и интензивност на екстремните метеорологични явления, промените във влажността и температурата, повишаване на морското равнище и пожари - могат да доведат до загуба на ключови места за размножаване, повишена смъртност, влошаване на състоянието на местообитанията, и промени в местообитанията, които затрудняват земноводните да си намерят подходящи места за живеене", добавя Нийм.

Пандемията при земноводните от заболяването хитридиомикоза е намаляла, но има нови опасения, че гъбичен патоген, наблюдаван в Азия и Европа, може да да навлезе в Северна и Южна Америка, казват учените. В проучването се посочват и продължаващите заплахи от търговията с животни и лов за храна, осъществяван от хората.

Най-голямата концентрация на застрашени земноводни е установена на Карибските острови, в Мексико и Централна Америка, тропическия регион на Андите, Индия, Шри Ланка и Камерун, Нигерия и Мадагаскар.

"Земноводните имат невероятно разнообразие от размери, цветове и поведение. Те могат да бъдат толкова малки, колкото обикновената домашна муха, ... и дълги като китайския гигантски саламандър", казва Нийм.

"Земноводните са наши съюзници в разбирането на здравето на нашата планета", казва Людке. "Когато опазваме и възстановяваме земноводните, защитаваме и възстановяваме сухоземните и водните екосистеми, опазваме генетичното разнообразие на Земята, инвестираме в бъдеще, в което целият живот - включително човешкият - ще бъде в състояние да се развива".

Проучването е публикувано в Nature.