Дългоухата лисица е хищник, представител на семейство кучета, който се отличава с впечатляващи уши в специфична форма. Среща се в откритите и сухи местности в Източна и Южна Африка.

Дългоухата лисица е известна с големите си уши, които наподобяват супени черпаци. На цвят е жълто-сива с черна муцуна и крака. На върха на ушите и опашката козината й е черна. На дължина достига до 80 см, което включва цели 30 см опашка. Ушите й са дълги около 13-14 см, а теглото достига до 5 кг.

Като цяло е сравнително дребно животно, защото прехраната й се състои основно от насекоми, любимите от които са термитите.

Въпреки тези впечатляващи си уши дългоухата лисица е всъщност горд собственик на съвсем друг рекорд и той е от дентален характер. Тя е животното с най-много зъби сред по-висшите бозайници (от 46 до 50). Дългоухата лисица има от 4 до 8 пъти повече зъби от обикновеното куче.