Правописът не е лесен, но сред най-често допусканите грешки може би са при думи с начални гласни „о“ или „у“. Най-честата причина за това е редукцията стесняването на широка гласна, която не е под ударение).

Предлагаме ви списък на едни от най-честите грешки при думи, които започват с „о“, а погрешно се изписват с „у“.

обезпокоявам

обиждам

обикалям

ободрявам

онеправдан

обуздавам

огорчавам

оглавявам

одумвам

одухотворявам

обезсмислям

опорочавам

оглупявам

окраска

окупирам

омаловажавам

омаломощавам

опора

очовечавам

обезсмъртявам

овладявам

озлобление

окуражавам

омекотявам

оповестявам

осмивам

опустошавам

оспорвам

отъждествявам

онеправдан

осъвременявам

осмислям

омагьосвам

отоплявам

Надяваме сме да сме били полезни. Обогатете списъка в коментар под статията. Със сигурност има още много какво да се добави.

Проверете знанията си и за думите, започващи с "у".