Запетайката е царицата в пунктуацията.

Неправилното ѝ поставяне може да доведе до редица главоболия и неразбирателства.

Ето къде се поставя запетаята при обръщение:

Мамо, много те обичам

Обръщението тук се състои от една дума и е в началото на изречението. Следователно съвсем логично е запетаята да е след него.

Ако е в средата, се огражда от двете страни.

Искам да ти кажа нещо, мамо, но не знам как.

Ако е в края, се пише пред него:

Много те обичам, мамо!

Ако обръщението представлява цяло словосъчетание, запетаята е съответно след него, огражда го от двете страни или пред него:

Мили наши съседи, заповядайте!

Какво ще кажете, мили наши съседи, да направим едно събрание?

Заповядайте, мили наши съседи!

Когато обръщението е придружено от частица, запетаята се съобразява с това:

Михаиле бе, къде се бавиш?