Листа̀ (когато се отнася за хартия)

„Извадете бели листа̀“, казва учителката на децата. Ами не, няма как да извадят бели листа̀, освен ако на дървото не са поникнали такива и праща децата да ги оберат. Правилната форма е „бели листове“. Ако наистина се интересувате защо, бихме ви поканили да прочетете повече за бройната форма на съществителните имена от м.р., за които надълго и нашироко сме разказали ТУК. Тогава може би ще ни разберете какво ни е, когато чуваме изрази като „карирани листа“, „бели листа“, „листа на редове“ и може би ще започнете да поправяте и вие на свой ред.

Издаде багажа

Не знаем с точност кой на кого издава багаж и с каква цел, но вероятно изразът, който имате предвид, е „сдаде багажа“, който се използва в смисъл на „повреден“, „счупен“ или се отнася за човек, който вече е „изчерпал силите си“, тоест каквото е могъл, дал е от себе си, нищо друго не му остава, освен да „сдаде“ - да се разпадне, предаде. 

Където

Това клето относително местоименно наречие е употребявано толкова пъти погрешно, че сигурно то самото вече е забравило къде му е мястото. Например: „Помниш ли онова, където говорихме вчера“? или „Миналата седмица гледах филма, където ми препоръча.“ Всъщност от милост към думата и езика сме длъжни да подчертаем, че „където“ се употребява само когато визираме място: „Чакай ме там, където се разбрахме.“

Еди-си кой

На този разместен словоред все още му търсим дирята. Как се получи като трайно вменен изказ в езика, е все още загадка. Частица „еди-си“ няма… Частицата „еди“ се пише полуслято с думите, образувани с нейна помощ, които се поставят СЛЕД тази частица. Правилното е „еди-какъв си“ или „еди-кого си“ и т.н. Също така в езика носи смисъла на неопределително местоимение, тоест „някой“.

Усмихна ми деня – какво безпомощно клише, за да кажете на някого, че ви е зарадвал!

Цветелина Велчева© 2024

Следва продължение

Още изрази от серията странни и погрешни четете тук