Как се пише според вас?

Тук трябва да отбележим, че както се пише, така се и изговаря. Следователно, ако го изговаряте погрешно, най-вероятно и го пишете погрешно.

Влезнах, излезнах, влезнахме, излезнахме и т.н. са форми, които вече са отпаднали от книжовния език и са останали като диалектни. Не ги използвайте.

Запомнете – правилните форми са:

Аз влязох. - Аз излязох.

Ти влезе. - Ти излезе.

Той/ Тя/ То влезе. - Той/ Тя/ То излезе.       

Ние влязохме. - Ние излязохме.

Вие влязохте. - Вие излязохте.

Те влязоха. - Те излязоха.