Този въпрос се отнася към категорията на слятото или разделно писане, която докарва главоболия на доста хора.

В този случай обаче еднозначен отговор няма, защото могат да представляват две различни употреби и в случая е важно да бъдат приложени граматически правилно в съответния контекст.

1. Кога се пише слято

„Назаем“ се пише слято, когато изпълнява ролята на наречие.

Тогава се употребява в значението си да вземеш нещо за временно ползване с уговорката, че ще го върнеш.

Би ли ми дал назаем очилата си?

Ще ти дам назаем химикалката си.

Мога ли да те помоля да ми дадеш назаем малка сума пари?

2. Кога се пише разделно

„На заем“ се употребява тогава, когато представлява две думи, състоящи се от предлог и съществително име.

Ако се замислите, доста често го употребявате, но вероятно не си давате сметка за това.

Банката е склонна на отпускане на заем според условията на договора.

Връщането на заем се осъществява според клаузите от сключения договор.