Лексикологията е дял от езикознанието, който се занимава с думите и техните речникови значения. След най-честите лексикални грешки са паронимните, затова тук сме ви подготвили 10 въпроса, с които да проверите знанията, а и наблюдателността си.

За позабравилите напомняме, че пароними са думи, които звучат сходно, но са различни по значение.

И така, започваме.

Открийте сгрешения пароним във всяко от 10-те изречения.

1. Много ми харесва това галено обращение към мен.

2. Не забравяй да носиш със себе си натуралния акт.

3. Бедните деца са винаги неоправдани жертви на социалната действителност.

4. Икономичните проблеми на страната ни изправят пред нови изпитания.

5. Не ми преписвай думи, които не съм казал!

6. Можете да престъпите към решаване на задачите.

7. Той се разбира с всички, защото е много дипломатически човек.

8. Ще ми издадете ли и фрактура към касовия бон?

9. Иван Вазов изпитва благоволение пред красотата на родината.

10. Държането ти е направо възмутително.

Проверете резултата си на следващата страница, като видите отговорите: