1. обръщение

2. нотариалния

3. онеправдани

4. икономическите

5. приписвай

6. пристъпите

7. дипломатичен

8. фактура

9. благоговение

10. държанието

Изготвил: Цветелина Велчева