Продължаваме инициативата по опознаване, припомняне и съхранение на родния ни език като ценност, гордост и национален белег. Днес предстои четвъртият урок от поредицата ни, посветен на проблемната бройна форма за съществителните имена от м.р. Или защо така популярните форми като „двама учителЯ” и „няколко участниКА” са неправилни.

Съществителните имена от мъжки род, които в единствено число завършват на съгласна, освен форма за множествено число, притежават и бройна форма. Тя се употребява, когато съществителното име е определено от числително бройно, числително име за приблизителност или пък от местоименните наречия колко, няколко, толкова, николко.

Когато преценяваме дали думата от м.р. трябва да получи окончание за бройна форма или множествено число, непременно трябва да се съобразим със следните условия:

1. Дали думата от м.р. назовава лице или нелице.

 Бележка: лица са всички хора; нелица включват животни и предмети.

Ето защо делението на одушевени и неодушевени предмети е погрешно (в случая).

2. Какво стои пред думата (бройно числително, определена група наречия или друго)

Например:

Нелица от м.р. (животни и предмети) получават окончание за бройна форма (-а/-я) в следните случаи:

1. С бройно числително: два конЯ, пет прозорецА, сто автомобилА и т.н.

2. С наречията колко, толкова, няколко, николко: колко жирафА, няколко учебникА, николко столА, толкова бонбонА и т.н.