31. обеци – обици

32. йезуит – езуит

33. омърлушвам (се) – умърлушвам (се)

34. омиротворявам - умиротворявам

35. повествование – повествувание

36. повествовател – повествувател

37. съществование – съществувание

38. заинтересован - заинтересуван

39. възпоменание – възпоминание

40. реторика – риторика

41. реторичен въпрос – риторичен въпрос

42. постелка – постилка

43. наслов - надслов

44. чемшир – чимшир

45. овци – овце

46. свине – свини

47. воин – войн

48. боботя – буботя

49. мях – мех

50. невяста – невеста

51. прибегна – прибягна

52. един и същ – един и същи

53. злъч – жлъч

54. запетая – запетайка

55. поред – подред

56. рамена – рамене

57. колена – колене

58. крила – криле

59. дезинфектирам – дезинфекцирам

60. екстроверт – екстраверт