За някои отговорът на този въпрос е очевиден. Но уви, не за всеки е така. Със сигурност сте чували и двата начина на изговаряне. Единият е погрешен. Кой обаче е той?

Думата има наставка –ов, следователно правилният изговор е розов, розова, розово, розови.

Изговорът „розав“ е погрешен и диалектен, няма място в книжовния български език.