Бракът бил като вечеря в ресторант.

Поръчваш си нещо,но веднага съжаляваш, като видиш какво са си поръчали другите.