Ще опознаеш мъжа, когато жена му се разболее.

Ще опознаеш съседа, когато се наложи да делите ремонт на покрива.

Ще опознаеш жената, когато мъжът ѝ обеднее.

Ще опознаеш приятелите, когато вземеш пари назаем. Когато сте в нужда.

Ще опознаеш децата, когато родителите им остареят.

Ще опознаеш братята и сестрите, когато делят наследство.

Ще опознаеш познатите си, когато мислят, че не чувате какво говорят за вас.

Ще опознаеш роднините си, когато си надалече.

Ще опознаеш истинската любов, когато тръпката премине и интересът свърши.