Тя е истинска и се случва много рядко, при много специални условия.

Нощта настъпва бавно в американския природен парк Йосемити. Заострените върхове на секвоите плавно потъват в мрака на фона на грандиозните скали.
Луната свети все по-ярко. Пълнолуние е. Въоръжена със скъпи камери и фотоапарати, тълпа хора се устремяват към гигантските водопади.

През деня този парк е интересен заради горите и дивите животни – мечки гризли, бизони, сови. Нощите през пролетта и ранното лято обаче привличат много повече посетители. Особено когато Луната е съвсем кръгла.

Тогава пред тях се разкрива необикновено природно явление – деликатно чудо,

плод на играта между вода и светлина.

При точно определени метеорологични и астрономически условия в Йосемити се раждат дъги през нощта. Те приличат на красивите разноцветни дъги, които всички сме виждали през деня след дъжд, при слънце. Само че са по-бледи, случват се на тъмно и се виждат най-добре с фотографска техника от ъгъла на конкретно място. Много са красиви!

В Америка ги наричат moonbows или lunar rainbows. Тези изумителни цветни арки при водопадите са неизвестни за много от учените, които се занимават с естествени науки и с ефектите от подредбата на планетите. Случват се по подобен начин като дневните им братовчедки. Но крият и своето тайнство.

Когато слънчев лъч премине

през капка вода, неговата светлина се разделя на компоненти от цветове, защото капчицата го отразява. Това създава целия набор от цветовете в спектъра на дъгата. Лунната дъга не е кой знае колко по-различна, с изключение на това, че източникът на светлината е друг. Ако има пълнолуние и небето е ясно, Луната, която излъчва отразена от Слънцето светлина, е всъщност достатъчно светеща, за да създаде дъга на определено място. Въпреки че има връзка с процесите в появата на цветния сърп през деня, за да се появи, явлението зависи от още много специфични обстоятелства, които трябва да съществуват едновременно.