Тя е истинска и се случва много рядко, при много специални условия.

Нощта настъпва бавно в американския природен парк Йосемити. Заострените върхове на секвоите плавно потъват в мрака на фона на грандиозните скали.

Луната свети все по-ярко. Пълнолуние е. Въоръжена със скъпи камери и фотоапарати, тълпа хора се устремяват към гигантските водопади.

През деня този парк е интересен заради горите и дивите животни – мечки гризли, бизони, сови. Нощите през пролетта и ранното лято обаче привличат много повече посетители. Особено когато Луната е съвсем кръгла.Тогава пред тях се разкрива необикновено природно явление – деликатно чудо,плод на играта между вода и светлина.При точно определени метеорологични и астрономически условия в Йосемити се раждат дъги през нощта. Те приличат на красивите разноцветни дъги, които всички сме виждали през деня след дъжд, при слънце. Само че са по-бледи, случват се на тъмно и се виждат най-добре с фотографска техника от ъгъла на конкретно място. Много са красиви!В Америка ги наричат moonbows или lunar rainbows. Тези изумителни цветни арки при водопадите са неизвестни за много от учените, които се занимават с естествени науки и с ефектите от подредбата на планетите. Случват се по подобен начин като дневните им братовчедки. Но крият и своето тайнство.Когато слънчев лъч преминепрез капка вода, неговата светлина се разделя на компоненти от цветове, защото капчицата го отразява. Това създава целия набор от цветовете в спектъра на дъгата. Лунната дъга не е кой знае колко по-различна, с изключение на това, че източникът на светлината е друг. Ако има пълнолуние и небето е ясно, Луната, която излъчва отразена от Слънцето светлина, е всъщност достатъчно светеща, за да създаде дъга на определено място. Въпреки че има връзка с процесите в появата на цветния сърп през деня, за да се появи, явлението зависи от още много специфични обстоятелства, които трябва да съществуват едновременно.