Психолозите могат да научат много за даден човек единствено по рисунките, които избира.

Това е като да четеш между редовете: дори можеш да узнаеш през какво преминава някой, да не говорим, че самият човек може да не осъзнава най-дълбоките си чувства.

Ако забележите, че определена рисунка ви привлича особено силно или предизвиква силни чувства, това може да е знак, че имате някакъв нерешен проблем или травма, за които дори не сте подозирали.

Ако случаят е такъв, може да е полезно да поговорите със специалист.

Това не значи, че нещо не е наред с вас; напротив, това е стъпка към разбиране на себе си и подобряване на благосъстоянието ви.

Психологът може да ви помогне да разберете чувствата и мислите си, а това може да направи живота ви много по-лесен.

Тест:

Разгледайте внимателно четирите илюстрации. Коя от тях предизвиква у вас особена реакция?

Ще намерите тълкуванията на следващата страница.