"Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата."

Едгар Кейси - американски ясновидец и паралечител, живял в средата на ХХ век.​