Според легендата, за да предотврати навика на своите гости да чоплят зъбите си с върха на камите си, с които се хранят, кардинал Ришельо издава заповед, с която постановява всички прибори за рязане по масата да са със закръглен връх. Ражда се съвременният кухненски нож.

Преди внезапното вдъхновение да удари кардинала, хранещите се по принцип са използвали ками, за да разрязват залците си. Впоследствие са поемали с ръка или чрез лъжица. Да, вилицата е съществувала още от библейски времена. Въпреки нейната практичност обаче, до XVII в. тя се е срещала сравнително рядко на запад дори и сред френските кралски особи, на които Ришельо е служил безусловно.

За отрицателно време всички полудяват по новите ножове и се сдобиват с тях. Този тип острие става общоприето в цяла франция след като Луи XIV (който, подобно на повечето крале си е имал свои причини да не иска ножове с големи остриета да се размотават на масата край него) ги постановява с декрет като универсални.

Разбира се, кардинал Ришельо е бил много повече от обикновен ножар. Той често е наричан Главен Кралски министър и поради това се счита, че е първият министър-председател в историята. Чрез ограничаване властта на благородниците, той трансформира Франция в силно централизирана държава. Той успява да укрепи кралската власт и да потуши местните фракции. Установява стабилност в държавата, докато в останала част на Европа гори Тридесетгодишната война. Негова главна външнополитическа цел е да ограничи мощта на Австро-Испанската Хабсбургска династия.