Източна притча разказва:

Един ученик попитал своя наставник:

– Учителю, какво би казал, ако узнаеш за моето падение?

– Стани!

– А в някой следващ път?

– Отново стани!

– И колко дълго може да продължи това – да падам и ставам?

– Падай и ставай, докато си жив! Защото тези, които са паднали и не станат са мъртви.