Един учител занесъл много балони в училището си и дал по един на всеки ученик. После заръчал всеки да си напише името върху балона  ида го пусне. След това излезли на двора.

Навън той казал на учениците:

- Имате 5 минути всеки да намери балона със своето име.

Учениците влезли и търсили, но 5-те минути минали, а никой не могъл да намери балона със своето име.

След още няколко минути учителят им казал:

- Вземете който и да е балон и го дайте на собственика на името, което е написано на него.

Само за няколко минути всички ученици вече държали своите балони в ръка.

Накрая учителят казал:

 - Деца, балоните са като щастието. Никой няма да го намери, ако търси само своето. Вместо това, ако всички се грижат един за друг, ще намерите щастието заедно с този, на когото принадлежи!