Учителят обичал да оборва представите, които хората имали за Бог.

„Ако твоят Бог идва да те спасява и да те измъква от неприятности“ – казвал той – „време е да започнеш да търсиш истинския Бог.“

Когато го попитали какво има предвид, той разказал следната история:

Един човек, докато пазарувал, оставил на пазара чисто новото си колело, без никой да го наглежда. Сетил се за него чак на следващия ден – и се втурнал към пазара, очаквайки да са го откраднали. Колелото си стояло там, където го бил оставил.

Зашеметен от радост, той се втурнал към близкия храм, да благодари на Бог, затова че е запазил колелото му.

Но когато излязъл от храма, колелото го нямало.