Когато чуем дъга, всички я свързваме с цветове и багри. През пролетните и летните дни това е един от най-красивите небесни подаръци. Появява се след дъжд и привлича погледите, предизвиква усмивки и у малките, и у големите. Знаем, че когато видим дъга, е на късмет и трябва да си намислим желание. Вярва се още, че дъгата е божествен мост, който свързва света на ангелите с човешката земя.

Чували ли сте обаче за бяла дъга или още мъглива дъга?

Мъгливата дъга е много рядко явление. Появява се, когато слънчевите лъчи премина през съвсем лека мъгла, състояща се от водни капчици, но много по-малки от тези, в които пречупването на слънчевата светлина образува нормалната цветна дъга. Мъгливият ореол изглежда като безцветна дъга. Както и обикновената дъга, този ореол е образуван от пречупване на светлината през водните капчици, но мъглата, пораждаща този ореол, е съставена от по-малки частици вода, а светлината, преминаваща през миниатюрните капчици, всъщност не го оцветява.

Тоест мъгливите дъги са безцветни дъги. Можете да ги видите само по време на мъгла и то, ако слънцето е зад гърба ви. Прилича на верижка от малки бели пухкави облачета. Красиво, нали?

Gallery

Снимка: Roman Mikhailiuk / Shutterstock

Gallery

Снимка: Mikhail Varentsov / Shutterstock

Gallery

Снимка: Mikhail Varentsov / Shutterstock

Gallery

Снимка: Lukas Jonaitis / Shutterstock

Gallery

Снимка: mark stephens photography / Shutterstock