Изследване, ръководено от доцента по науки за здравето на околната среда Ерик Вехерано, установи, че листата са източник на биогенни устойчиви свободни радикали (BPFRs), пише Phys.org. Вехерано и докторантката по ENHS Чонгхьон Ан публикуват своите открития в Environmental Science & Technology Letters.

"Установихме, че както иглолистните, така и широколистните растения съдържат значителни количества устойчиви свободни радикали", казва той. Това означава, че покривката от гниещи листа и иглички представлява неотчетен фактор на токсично въздействие при вдишване или поглъщане.

За целите на изследването са анализирани листа от обикновен бор, туя, кедър, бреза, червен клен и други дървета. Изследователите са ги почистили от прах, след което са ги изсушавали при температура 25-35 градуса Целзий, а после са ги навлажнявали. Между всеки цикъл учените са изследвали състава на листата с помощта на спектрометър.

Оказало се, че нивата на биогенни устойчиви свободни радикали в пробите не само се запазват, но и се увеличават по време на цикъла на овлажняване и сушене. 

Екипът отбелязва, че веществата, съдържащи се в листата, не представляват пряка заплаха за здравето. По време на процеса на разлагане обаче свободните радикали могат да бъдат абсорбирани в почвата и след това разпръснати с ветровете, което представлява потенциален риск за човешкото здраве и околната среда.

Свободните радикали са нестабилни молекули, способни да увредят здрави клетки. Тези частици се появяват в организма в резултат на естествения метаболизъм, могат да попаднат в него с храната и въздуха. Свободните радикали се свързват със стареенето и много заболявания, тъй като причиняват оксидативен стрес.

Изследването е публикувано в Environmental Science & Technology Letters.

Източник: Phys.org