Ще ви разкажем една вдъхновяваща история, за която не знаем дали е истинска, или е само мит, но посланието в нея е силно. Защото винаги има смисъл да направиш добро!

В началото на 20-ти век шотландски фермер се прибирал към дома. Минавайки покрай едно блато, чул вик за помощ. Фермерът тръгнал по посока на гласа и видял момче, опитващо се да излезе от тресавището. Той бързо отсякъл един дебел клон и го протегнал към детето. Когато излязло, то дълго време продължило да трепери и да плаче от преживения стрес.

– Ела с мен у дома – предложил фермерът. – Ще пийнеш нещо топло, ще се успокоиш и като се почувстваш по-добре, ще си тръгнеш.

– Не, трябва веднага да си вървя – поклатило глава момчето. – Баща ми ме чака. Сигурно вече е много притеснен.

То благодарило на своя спасител и си тръгнало.

На сутринта фермерът видял, че към къщата му идва карета, впрегната с породисти коне. От нея слязъл добре облечен джентълмен и попитал:

– Вие ли сте спасили вчера живота на моя син?

– Да, аз – отвърнал фермерът.

– Какво ви дължа?

– Но моля ви се, господине, нищо не ми дължите. Постъпих така, както би постъпил всеки човек.

– Аз съм ви изключително признателен за това, но все пак искам да ви се отблагодаря по някакъв начин. Назовете някаква сума и тя ще бъде ваша – настоявал посетителят.

– Не. Този разговор приключи – категоричен бил домакинът и се обърнал да влезе в дома си.

В този момент на верандата се показал синът на фермера.

– Това вашият син ли е? – попитал гостът.

– Да – с гордост отвърнал фермерът.

– Ето какво ви предлагам. Аз ще взема сина ви със себе си в Лондон и ще платя образованието му. Ако той е толкова умен и благороден, колкото баща си, тогава нито вие, нито аз ще съжаляваме за това решение.

Минали няколко години. Синът на фермера завършил училище, после продължил образованието си в медицински университет и не след дълго името му станало известно по целия свят. Това бил Александър Флеминг, откривателят на пеницилина.

Един ден в лондонска клиника постъпил с тежка форма на възпаление на белите дробове синът на неговия благодетел. И животът му бил спасен, благодарение на новото откритие – пеницилина.

Името на щедрия джентълмен, който дал образование на Флеминг, било Рандолф Чърчил – бащата на Уинстън Чърчил.
Казват, че министър-председателят на Англия често споменавал фразата:

Всичко, направеното от теб, рано или късно се връща пак при теб.

Притчата е част от сборника "Предай нататък любовта. 150 истории за чудото на живота" / Gnezdoto.net