„Трудно се намира черна котка в тъмна стая – особено когато тя не е там.“ (Конфуций)

Конфуций е китайски мислител и философ, от чиито учения произлиза конфуцианството, оказало влияние върху живота и мисленето на хората в Китай, Япония, Корея и Виетнам. Той е измежду най-влиятелните личности в китайската и световната история и религия. Приживе е наричан „учител на 10 000 поколения“.