„Променете отношението си към нещата, които ви тревожат, и ще бъдете в безопасност от тях.“ (Марк Аврелий)

Марк Аврелий Антонин е римски император и философ. Той спада към династията на Антонините и е последният от Петимата добри императори. Марк Аврелий, философът на императорския трон, управлява Римската империя от 161 до 180 г.