Присънило се веднъж на една жена, че е в кварталния си магазин, а продавач е самият  Господ Бог.

- Господи! Ти ли си? — възкликнала радостно тя.

- Да, това съм Аз, — отговорил Бог.

- А какво мога да си взема? — попитала жената.

- От мен може да се вземе всичко — прозвучал отговор.

- В такъв случай, дай ми, здраве, щастие, любов, успех и много пари.

Бог се усмихнал и влязъл в склада. След малко се върнал с малка хартиена кутийка в ръце.

- Това ли е всичко?! — възкликнала разочаровано жената.

- Да, това е, — отвърнал Бог. — Нима не знаеш, че в моя магазин има само семена?!