Някога отдавна, в древен свещен храм, учителят предавал неуморно своята мъдрост на учениците си. Но веднъж най-способният от тях се запитал: "Няма ли все пак въпрос, на който нашият учител да не може да отговори?" И решил да провери.

Отишъл на близката зелена ливада, хванал най-красивата пеперуда и я скрил в дланите си. След което се върнал и с хитра усмивка се изправил пред учителя:

- Кажете, учителю, каква пеперуда държа между дланите си - жива или мъртва?

Ученикът здраво държал пеперудата и бил готов да я смачка заради своята истина.

Без дори да обърне поглед към своя възпитаник, учителят отговорил:

- Всичко е в твоите ръце!