Баща и дъщеря работели като акробати. Един ден отишли при Буда и го помолили за съвет. „Как може най-добре да се погрижим един за друг, докато изпълняваме опасните каскади?“

Бащата смятал, че е най-добре той да е нащрек за безопасността на двамата, докато детето му да пази само себе си. От друга страна, дъщеря му смятала, че трябва да се грижи за баща си, а той сам за себе си.

Когато Буда чул това, той посъветвал бащата – „Ако си нащрек за собствената си безопасност, ще можеш и да подсигуриш дъщеря си.“

Дъщерята също била посъветвана – „Ако пазиш себе си, ще можеш да бдиш и над сигурността на баща си.“

Здравословна връзка е да се грижиш за себе си на първо място. Нездравословната връзка е да се грижиш единствено и само за другия.