Стресът, асоцииран с тревожност, може физически да промени структурата на митохондриите - универсален клетъчен органел, срещан в почти всички еукариотни клетки.

Хроничният стрес, предизвикан от ключови житейски събития – например смъртта на любим човек, развод, безработица или война – би могъл да доведе до паник атаки и тревожни разстройства. Тревожното разстройство се различава от тревогите, които всички ние изпитваме от време на време. При него нещата не се успокояват с течение на времето. Прекомерната тревога може да предизвика и физически, и емоционални симптоми, които да навредят на връзката ни, на работата, училището и т.н. Националният институт за психическо здраве отбелязва, че тревожните разстройства се влияят както от генетични фактори, така и от средата, в която живеем (например стресиращо или травматично преживяване).

Не всеки обаче, който преживява някакъв тежък момент, може да развие тревожно разстройство. Това кара изследователите да си зададат въпроса „Кое прави някои хора по-устойчиви на стресиращи събития от други?“.

За да се опитат да отговорят на този въпрос, учените изучават мишки, които са развили симптоми на тревожност и депресия (например отбягват социалните взаимодействия), след като са били изложени на високи нива на стрес. Те следят за промени в генната активност и производството на протеин в онзи регион от мозъка, който е отговорен за стреса и тревожността (включително префронталната кора, хипокампа, амигдалата и прилежащото ядро). Екипът анализира гените и протеините, асоциирани с митохондриите, и откриват, че настъпват редица промени в митохондриите в мозъчните клетки на мишките, които са били изложени на стрес. След това изследователите проучват кръвни проби, взети от пациенти с паник атаки (след като са получили подобен пристъп) и установяват сходни митохондриални промени.Електронен микрограф на мозъка на мишка. Митохондрията е оцветена в синьо. Източник: Mikaela Laine

Учените пишат в PLOS Genetics, че клетъчният метаболизъм вероятно е една от най-често срещаните реакции на стрес при животните.

Митохондриите, описвани често като „клетъчните енергийни фабрики“, преобразуват онова, което ядем, в 90 процента от химичната енергия, необходима на тялото, за да живее. Те играят ключова роля и в унищожаването на лошите клетки. Според настоящото изследване високите нива на стрес могат да повлияят на начина, по който митохондриите функционират.

Източник: IFLScience