Вероятно го предполагате открай време, но науката вече го потвърди официално – прегръдките са полезни за вас.

Според нов преглед на 212 предишни проучвания прегръдките и други форми на докосване могат да помогнат за физическото и психическото здраве на хора от всички възрасти.

Като комбинира резултатите от всички тези проучвания, изследователският екип - от Рурския университет в Бохум, Германия, и Нидерландския институт по неврология - успява да получи по-широка представа за това как докосването може да бъде полезно.

"Бяхме наясно с важността на докосването като здравна интервенция, но въпреки многото проучвания оставаше неясно как да се използва оптимално, какви ефекти могат да се очакват конкретно и кои са факторите, които влияят", казва неврологът Юлиан Пакхайзер от Рурския университет в Бохум.

Това ново изследване, обхващащо общо 12 966 души, внася известна яснота. Доказано е, че докосването спомага за намаляване на чувството на болка, депресия и тревожност, като положителният ефект е наблюдаван както при деца, така и при възрастни.

Макар че видът на докосването (от прегръдки до масаж) няма голямо значение, това по главата или лицето се оказва най-ефективно. Проучването показва, че по-кратките и по-чести докосвания предизвикват повече положителни реакции.

Интересно е, че докосванията от неодушевени предмети – тежки одеяла, възглавници за тяло или дори роботи - могат да помогнат по отношение на физическото здраве, но не са толкова добри за психическото. Докосванията от хора и животни обикновено са полезни както за физическото, така и за психическото здраве.

Новородените също имат полза от докосването, но положителното влияние е значително по-голямо, когато то идва от родител, установява изследването. С напредването на възрастта значението на това дали докосването е от човек, когото познаваме добре, намалява.

"Изследването ясно показва, че докосването наистина може да бъде оптимизирано, но най-важните фактори не са непременно тези, които подозираме", казва неврологът Кристиан Кейзерс от Нидерландския институт по неврология.

Разбира се, макар че подобен голям мета-анализ помага да се забележат по-големи закономерности в популациите, реакциите на докосване все още се различават много при отделните хора. Изследователите също така подчертават, че за да е полезно, докосването трябва да е по взаимно съгласие.

Данните показват, че за много от нас прекарването на повече време във физически контакт с други хора може да укрепи много аспекти на здравето ни - може би това не е изненадващо на фона на факта, че допирът е първото ни сетиво, което се развива, и обикновено усещаме липсата му, когато го няма.

"Ако ви се иска да прегърнете семейството или приятелите си - не се възпирайте, стига другият човек да даде съгласието си", казва Пакхайзер.

Изследването е публикувано в Nature Human Behaviour.

Източник: Science Alert