Често казваме с жестове повече, отколкото с думи. По езика на тялото преценяваме и самата ситуация. Например скръстените ръце невинаги означават несигурност, а може просто да сигнализират, че на човека му е студено. Ето защо е важно първо да анализираме ситуацията и едва след това да се вгледаме в детайлите и жестовете, които издават за другия повече, отколкото предполагаме.  

1. Оценка на стреса

Дребните жестове ни показват дали даден човек е неспокоен или напрегнат. В такива случаи мъжете често докосват лицето си (носа, брадичката). Жените пък мачкат яката или крайчеца на дрехата си или увиват кичур коса около пръста си. Тези несъзнателни жестове помагат да забавим ударите на сърцето и да се успокоим. Впрочем тракането с химикалката, свирукането с уста или вибрирането на краката също са проява на нервност.

2. Ръкостискане

Ръкостискането на човека говори много за него. Ако дланта сочи нагоре, той е скромен и склонен към раболепие. И обратно -  сочи ли надолу, опитва се да доминира. Ако ръцете на здрависващите се са в еднакво положение, означава, че двамата са непредубедени. За да окажат влияние върху другите, някои политици например си служат с необичаен жест. По време на ръкостискането те потупват събеседника си леко по рамото, за да го манипулират и респектират допълнително.

3. Образни жестове

За да комуникират без думи, хората често използват образни жестове. Във всеки случай бъдете нащрек, ако жестът на отсрещния не съвпада с казаното от него. Това означава, че лъже. Но не само думите, а и изражението на лицето трябва да подхождат на жеста. Ако някой свива рамене или издава устни напред, докато в същото време вдига палец нагоре, това е безпогрешен знак, че е неискрен. В такива случаи обръщайте повече внимание на несъзнателния език на тялото, защото за разлика от жестовете хората трудно могат да го контролират.  

4. Позата на краката е важна

Хора, които си клатят краката или тропат с тях по пода, докато седят, често се чувстват несигурни и не на място. Но невинаги е така. Стане ли клатенето на краката по-бързо, може да означава, че човекът е получил радостна новина. Напротив, ако внезапно спре да ги клати, настроението му може внезапно да се е променило, обикновено към лошо.

Само който се вглежда внимателно в жестовете на другите, умее да тълкува езика на тялото и да реагира на него адекватно. Понякога дребните неща издават много за характера и емоциите на даден човек. Следващия път бъдете по-наблюдателни!

Източник:  brightside