Изследователи от Университета в Хардфоршир съобщиха, че са изяснили по какъв начин използваните в общуването жестове на децата влияят на тяхната креативност.

Защо ръкомахането е полезно

Станало ясно, че при жестикулацията у малките активно се развиват творческите способности. Това било доказано със серия от експерименти, в които взели участие педагози и деца.

На едни от децата на възраст между 9 и 11 години било забранено при изразяването на мислите си да използват жестове, а на другите – разрешено. Втората група изказала в пъти повече креативни идеи, отколкото първата.

Това развива творческите способности

Отбелязва се, че и на двете групи им е дадено неограничено количество време, но така или иначе резултатът не бил еднакъв.

Психолозите твърдят, че това е важно откритие, което ще позволи по-активно да се развиват творческите способности на децата в бъдеще.

Новите родители