Истинската ви възраст не е тази, която е записана в паспорта ви, а онази, на която се чувствате, или поне така гласи популярната поговорка. А сега ново изследване установи, че някои от съвременните хора остаряват по-бавно от хората от предишните генерации. Това не означава, разбира се, че може да чакате да мине повече от една календарна година между рождените ви дни, за да празнувате. Но вече има доказателства, че биологичното остаряване, което представлява износването, увреждането и отмирането на клетките в нашето тяло, явно се забавя в някои случаи. Биологическата възраст е добър индикатор за здравословното състояние на населението, и ако се забави, това дава основания да се смята, че не само оставаме живи за по-дълго време, но и че живеем по-здравословен живот.

Екип от учени са анализирали данните за здравословното състояние и хранителните навици на 21 575 души на възраст под 80 години. Фокусът е бил върху метаболизма, нивата на възпаление в тялото, функцията на различните органи, кръвното налягане и капацитета на дишането. “Това е първия път, когато се откриват научно подкрепени доказателства за “отложено” остаряване, в случая сред американското население”, коментира водещият автор на изследванвето, Айлийн Криминс от университета в Южна Калифорния.  Данните да показали, че биологическата възраст варира през определени периоди от живота за всички възрастови групи, и се влияе включително от фактори като пол и реална възраст.

Science Alert