Туморните клетки обикновено променят енергийния си метаболизъм и увеличават усвояването на глюкоза, за да поддържат бързото си делене и разпространение. Това ограничава достъпността на глюкоза за имунните клетки и следователно отслабва противораковия имунен отговор на организма.

Търсейки протеини, които едновременно регулират метаболизма на раковите клетки и влияят на имунните клетки в туморите, екип, ръководен от изследователи от Масачузетската болница (MGH), наскоро идентифицира потенциална цел за терапии, които могат едновременно да изчерпят енергията на туморите и да засилят имунния отговор срещу тях.

За целите на изследването, което е публикувано в Cancer Discovery, д-р Кийт Т. Флахърти, директор на Клиничните изследвания в Центъра за ракови заболявания на MGH и професор по медицина в Харвардското медицинско училище, и колегите му са разработили нов изчислителен инструмент, наречен BipotentR, който може да идентифицира цели, които блокират имунната активация и също така стимулират втори, дефиниран от потребителя път (в този случай метаболизма).

Когато е приложен към данни за генна експресия от пациенти с рак, лекувани с имунотерапия, както и от клетъчни линии и животински модели, инструментът идентифицира 38 специфични за раковите клетки имунно-метаболитни регулатори.

Техниките на изкуствения интелект показват, че нивото на активност на тези регулатори в туморите предсказва резултатите на пациентите след прилагане на имунотерапия.

Най-високо разпознатият регулатор, ESRRA (Estrogen Related Receptor Alpha), е активиран в резистентни към имунотерапия тумори от много видове. Инхибирането на ESRRA убива туморите чрез потискане на енергийния метаболизъм и активиране на два имунни механизма, включващи различни видове имунни клетки.

Инхибирането на ESRRA е било безопасно при тестване върху мишки, а въздействието му върху енергийния метаболизъм е било насочено към раковите клетки.

Учените демонстрират също така, че BipotentR може да се приложи към други механизми за оцеляване, използвани от раковите клетки, като например способността им да насърчават образуването на кръвоносни съдове, за да увеличат кръвоснабдяването си.

Следователно инструментът BipotentR, достъпен тук, предоставя ресурс за откриване на единични лекарства, които могат да действат по един свързан с рака път, като същевременно стимулират имунен отговор.

"Тези открития осигуряват прост биомаркер за прогнозиране на отговора/неотговора към имунотерапия и подкрепят ERRA като терапевтична цел", казва Флахърти.

Източник: Medical Xpress